EKO ROMAN wywozimy nieczystości

Mimo mocno rozbudowanej sieci kanalizacyjnej zwłaszcza w miastach są jeszcze miejsca, gdzie nasze usługi cieszą się dużą popularnością. Jeśli na terenie gminy funkcjonuje sieć kanalizacyjna to zasadą jest, że nieruchomość ma być do niej podłączona. Jednak od tej zasady są wyjątki. Dotyczy to sytuacji, kiedy dana nieruchomość jest już wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków taką, która spełnia wymagania określone w przepisach prawnych i wtedy przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe. Gminy zaś mają obowiązek wynikający z przepisów prawa polegający na prowadzeniu ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne. Chodzi o szamba i przydomowe oczyszczalnie ścieków tam, gdzie sieci kanalizacyjnej nie ma. W związku z tym mogą również przeprowadzać stosowne kontrole. Mówi o tym ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ponadto gmina ma prawo zażądać do wglądu umowę i rachunki za wywóz nieczystości płynnych  z nieruchomości z przedsiębiorcą, który posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie usług asenizacyjnych. W przypadku jej braku grozi grzywna.

Podstawowym profilem naszej działalności są usługi asenizacyjne. W największym skrócie: opróżniamy szamba i przydomowe oczyszczalnie ścieków. To podstawowy profil działalności firmy EKO ROMAN. Oprócz tego świadczymy usługi w zakresie transportu o małym tonażu, sprzedajemy drewno kominkowe i mamy możliwości, aby zajmować się wycinką drzew.

Zapraszamy do obejrzenia naszej galerii realizacji

Dane kontaktowe

EKO ROMAN Stanisław Piworowicz

Szkolna 26a
55-114 Wisznia Mała

tel.: 723-029-300
tel: 695-027-466
e-mail: ekoroman1987@wp.pl
NIP: 915-123-78-45

Jesteśmy tutaj

google logo