Jak bezpiecznie transportować materiały sypkie?

Transport materiałów sypkich w większości przypadków obejmuje takie surowce jak piasek, żwir i gruz. Najczęściej oferowany jest przez firmy, świadczące usługi transportowe w zakresie transportu małego tonażu i zajmujące się przewozem ładunków do 4 ton. Bezpieczny przewóz piasku i gruzu wymaga nie tylko dysponowania odpowiednim sprzętem, ale także przestrzegania przepisów BHP i regulacji prawnych. Warto w tej kwestii zaufać doświadczonemu usługodawcy.

Usługi transportowe materiałów sypkich. 5 najważniejszych zasad

  1. Przestrzeganie dopuszczalnej ładowności pojazdu. Najważniejszą zasadą BHP dla usług transportowych w branży budowlanych materiałów sypkich jest przestrzeganie dopuszczalnych norm w zakresie ładowności pojazdu. Całkowita masa ładunku sypkiego nie może przekraczać dopuszczalnej ładowności, ponieważ grozi to nie tylko konsekwencjami finansowymi, ale przede wszystkim znacząco obniża poziom bezpieczeństwa pojazdu, kierowcy i samego towaru.

  2. Równomierne rozłożenie nacisku na osie pojazdu. Przewożąc materiały sypkie należy rozłożyć je w przestrzeni ładunkowej w taki sposób, aby osiągnąć równomierny nacisk na obie osie pojazdu. Towar nie może być magazynowany tylko po jednej stronie skrzyni ładunkowej lub umieszczony w sposób pozwalający na jego swobodne przemieszczenie w trakcie jazdy. Nierównomierny nacisk na osie pojazdu negatywnie wpłynie na stabilność jednostki mechanicznej.

  3. Załadowanie towaru bez ograniczania widoczności. Kolejną zasadą BHP w transporcie materiałów sypkich jest konieczność dostosowania sposobu załadunku do przepisów Ustawy o transporcie drogowym z 6 września 2001 roku. Znajdziemy w niej zapis mówiący o tym, że ładunek sypki nie może ograniczać widoczności kierowcy ani zasłaniać urządzeń sygnalizacyjnych i tablic rejestracyjnych. W praktyce oznacza to, że żwir czy gruz może wystawać poza burtę pojazdu, jeżeli widoczność kierowcy nie zostanie w ten sposób zaburzona.

  4. Wykorzystywanie specjalistycznej floty pojazdów. Usługi transportowe w zakresie przewożenia ładunków sypkich wymagają dysponowania specjalistycznymi pojazdami. Zaliczamy do nich samochody ciężarowe z przechylną skrzynią ładunkową, czyli popularne wywrotki. Nadwozie samowyładowcze może być tylno- lub boczno-zsypowe. Samochód musi być sprawny technicznie, wyposażony w działającą instalację oświetleniową oraz zabezpieczony przed samozapłonem ładunku. Pojazdy muszą być także obsługiwane przez wykwalifikowany personel. Przewóz ładunków powyżej 3.5 tony wymaga posiadania prawa jazdy kategorii B+E.

  5. Prawidłowe zabezpieczenie ładunku na pojeździe. Budowlane ładunki sypkie w większości przypadków przewozi się luzem, choć dopuszczalne jest ich umieszczenie w skrzyniach transportowych. W pierwszym przypadku konieczne jest umiejętne zabezpieczenie ładunku, aby w trakcie przewozu nie wydostawał się on poza skrzynię ładunkową. W tym celu stosuje się plandeki zasłaniające, mocowane do haków. Plandeka zabezpieczająca ochroni towar nie tylko przed niekontrolowanym wysypaniem się, ale także częściowo przed zawilgoceniem.

Jak bezpiecznie transportować materiały sypkie?
google logo