Blog

Jak bezpiecznie transportować materiały sypkie?

Jak bezpiecznie transportować materiały sypkie?

Transport materiałów sypkich w większości przypadków obejmuje takie surowce jak piasek, żwir i gruz. Najczęściej oferowany jest przez firmy, świadczące usługi transportowe w zakresie transportu małego tonażu i zajmujące się przewozem ładunków do 4 ton. Bezpieczny przewóz piasku i gruzu wymaga nie tylko dysponowania odpowiednim sprzętem, ale także przestrzegania

Przydomowa oczyszczalnia ścieków z drenażem

Przydomowa oczyszczalnia ścieków z drenażem

Przydomowa oczyszczalnia ścieków to ekologiczna alternatywa dla tradycyjnego szamba bezodpływowego. Koszt montażu instalacji oczyszczającej jest wyższy niż zbiornika na szambo, ale inwestycja jest opłacalna z racji na niskie koszty eksploatacyjne. Na rynku dostępnych jest kilka rodzajów tego rozwiązania, a najpopularniejszym z nich jest przydomowa oczyszczalnia ścieków z drenażem rozsączającym.

Szambo bezodpływowe. Co musisz wiedzieć?

Szambo bezodpływowe. Co musisz wiedzieć?

Szambo to podziemny zbiornik, do którego odprowadzane są ścieki z domowej kanalizacji. Może pełnić funkcję zbiornika retencyjnego i być podłączone do kanalizacji miejskiej, jednak zazwyczaj jest bezodpływowym punktem zlewnym. Szambo bezodpływowe można zainstalować tylko i wyłącznie na działce budowlanej, która nie posiada przyłącza do sieci kanalizacyjnej ani przydomowej oczyszczalni ścieków.

Legalna wycinka drzew krok po kroku

Legalna wycinka drzew krok po kroku

Wycinka drzew to temat drażliwy, kontrowersyjny i w wielu przypadkach skomplikowany, ponieważ regulacje prawne w tej kwestii bardzo często się zmieniają. Począwszy od bardzo rygorystycznych przepisów, aż do wyjątkowo liberalnej nowelizacji ustawy o ochronie przyrody. Na początku 2019 roku po raz kolejny wprowadzono zmiany do Ustawy o Ochronie Przyrody z 16 kwietnia

Kto może świadczyć usługi asenizacyjne?

Kto może świadczyć usługi asenizacyjne?

Usługi asenizacyjne polegają na usuwaniu nieczystości płynnych i półpłynnych z szamb bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków oraz ich wywożeniu do stacji uzdatniających. Firmy asenizacyjne mogą również świadczyć usługi dodatkowe, takie jak czyszczenie domowych oczyszczalni, studzienek i studni głębinowych oraz wywóz ścieków przemysłowych. Do przeprowadzenia tych procesów niezbędne jest uzyskanie

Jak wybrać szambo i obliczyć jego wielkość?

Jak wybrać szambo i obliczyć jego wielkość?

Szambo to podziemny zbiornik betonowy lub plastikowy, w którym gromadzone są ścieki kanalizacyjne. W przypadku braku podłączenia do sieci kanalizacyjnej, szamba są zbiornikami bezodpływowymi i konieczne ich regularne opróżnianie przez wyspecjalizowane firmy asenizacyjne. Wykonanie szamba najlepiej zaplanować na etapie budowy domu. Pamiętajmy, że szambo większe niż 10m3 wymaga

google logo