Czy szambo zimą może zamarznąć?

Szambo to przydomowy zbiornik, do którego odprowadzane są nieczystości. W związku z tym jego ewentualne zamarznięcie zdecydowanie nie byłoby korzystną sytuacją. W zamarzniętym szambie nie mogłyby prawidłowo przebiegać procesy biologiczne, wskutek czego zakłócona zostałaby higiena tego rozwiązania. W dodatku na wiosnę trzeba by się zmagać z fetorem powstałym wskutek rozmarznięcia zawartości szamba. Czy istnieje taka możliwość, że szambo zimą zamarznie?

Co przyczynia się do zamarznięcia szamba?

To, czy szambo zamarznie zimą, zależy tak naprawdę od tego, w jaki sposób jest ono zamontowane i w jaki sposób się je eksploatuje. Jeżeli podczas montażu szamba nie doszło do żadnych uchybień i korzysta się z niego w prawidłowy sposób, to zbiornik ten nie ma prawa zamarznąć, nawet jeśli panuje bardzo niska temperatura. Dlaczego? Z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że głębokość, na której wykopuje się szambo, przekracza strefę przemarzania. Po drugie dlatego, że skutkiem ubocznym procesów biologicznych, które zachodzą w szambie, jest wydzielanie ciepła. W związku z tym jeśli do szamba cały czas trafiają nowe nieczystości, to o zamarznięciu nie może być mowy. Możliwe jest ono jednak wtedy, jeżeli zbiornik zimą nie jest eksploatowany. Dlatego też jeżeli już z góry wiadomo, że w miesiącach zimowych nie będzie się korzystało z szamba, najlepiej jest je opróżnić jesienią, aby zamarznięte nieczystości nie rozmarzły na wiosnę.

Do zamarznięcia szamba mogą prowadzić także nieprawidłowości w budowie instalacji. Konkretnie chodzi tu o rurę, która odprowadza nieczystości do zbiornika. Jeżeli jest ona zamontowana pod nieodpowiednim kątem, to nieczystości, zamiast spływać do szamba, mogą zatrzymywać się w rurze. W takiej sytuacji rura jest w stanie zamarznąć, co blokuje możliwość dopływania nieczystości do zbiornika. Żeby poradzić sobie z takim problemem, należy udrożnić rurę z pomocą specjalistycznej ekipy.

Podsumowując, właściwie i regularnie użytkowane szambo nie zamarznie. Sytuacja taka może się jednak przydarzyć, jeżeli zaniedba się zbiornik. Dlatego też należy przywiązywać dużą wagę do wszystkich aspektów funkcjonowania szamba.