Opróżnianie przydomowych oczyszczalni ścieków - Wrocław

Przydomowe oczyszczalnie ścieków są alternatywą dla szamba w postaci betonowego czy plastikowego zbiornika. To nowatorskie rozwiązanie problemu odprowadzania nieczystości staje się coraz popularniejsze. Wpływ na to ma jego stosunkowo niska cena oraz ekologiczny charakter. Z myślą o klientach, którzy zdecydowali się zastosować to rozwiązanie, wprowadziliśmy do naszej oferty usługę w zakresie opróżniania przydomowych oczyszczalnia ścieków. Oferujemy także wywóz szamba z przydomowych zbiorników bezodpływowych. Dysponujemy samochodami asenizacyjnymi o pojemności do 20 metrów sześciennych. Dzięki nim możemy jednorazowo wywieźć aż 20 tysięcy litrów płynnych nieczystości! Pozwala to opróżnić zbiornik o przybliżonych wymiarach 370 cm. × 260 cm. × 270 cm.

Obowiązek posiadania umowy na wywóz nieczystości

Nasze usługi cieszą się dużą popularnością w miejscach, w których nie ma możliwości podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej. Właściciele takich posesji zobowiązani są wówczas do wyposażenia jej w zbiornik bezodpływowy na nieczystości płynne w postaci szamba lub przydomowej oczyszczalni. Opróżniać te zbiorniki mogą zaś jedynie wyspecjalizowane firmy posiadające odpowiednie uprawnienia. Gminy prowadzą bowiem ewidencję posesji, na których terenie znajdują się szamba i oczyszczalnie. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach daje zaś urzędnikom możliwość przeprowadzania stosownych kontroli w zakresie wywozu nieczystości płynnych. Podczas z nich mają prawo zażądać do wglądu rachunki za wywóz szamba z nieruchomości oraz umowę zawartą z przedsiębiorcą, który posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie wywozu szamba. W przypadku braku tych dokumentów właścicielowi posesji grozi grzywna. Decydując się na współpracę z nami klienci, mogą mieć pewność, że wszystkie usługi realizujemy zgodnie z prawem, wystawiamy im bowiem odpowiednie dokumenty poświadczające, że realizują ustawowy obowiązek o wywozie nieczystości z posesji.

Czy samodzielne usuwanie nieczystości jest bezpieczne?

Zbiornik z nieczystościami płynnymi musi być opróżniany z zachowaniem najwyższych wymogów bezpieczeństwa. Nieumiejętne postępowanie z szambem może mieć tragiczne konsekwencje — co roku dochodzi do zatruć i utonięć w wyniku samodzielnych prób usuwania nieczystości. Poza ryzykiem utraty zdrowia i życia szamba mogą stać się także przyczyną pożaru. Fermentacja ciekłych odpadów prowadzi do wytworzenia znacznych ilości siarkowodoru i metanu. Obydwa gazy posiadają właściwości palne. Dlatego, aby mieć pewność, że proces opróżniania przydomowych oczyszczalni i szamb zostanie przeprowadzony w bezpieczny sposób, należy zlecać jego wykonanie jedynie firmom specjalizującym się w świadczeniu tego typu usług. Posiadają one odpowiedni sprzęt, a także umiejętności i doświadczenie, dzięki którym realizują prace w zakresie usuwania nieczystości tak, aby czynności te nie powodowały zagrożenia dla życia, zdrowia i mienia klientów.

Zwolnienie z obowiązku przyłączenia nieruchomości do kanalizacji

Na właścicielu ciąży obowiązek podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej wszędzie tam, gdzie taka sieć funkcjonuje. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, kiedy nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków. Musi ona jednak spełniać przy tym wymagania określone w przepisach prawnych. Należy pamiętać, że choć posiadanie przydomowej oczyszczalni zwalnia z obowiązku przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej, to jednocześnie zmusza właściciela posesji do rozwiązania problemu wywozu szamba z takiej instalacji. Zapraszamy do poznania naszych usług wycinki drzew, sprzedaż drewna kominkowegousługi transportowe.