Wycinka drzew - Wrocław

Klientom oferujemy usługi w zakresie wycinki drzew. Zajmujemy się usuwaniem drzew o różnej wysokości i obwodzie, również w trudno dostępnych miejscach np. przy budynkach, torach, drogach czy liniach wysokiego napięcia.

Co warto wiedzieć o wycince drzew?

Przepisy ustawy o ochronie przyrody były kilkakrotnie nowelizowane w ciągu kilku ostatnich lat. W efekcie dla wielu osób niejasne pozostaje, jaki stan prawny obecnie obowiązuje. Z tego względu właściciele nieruchomości często wstrzymują się z wycinką drzew na własnych działkach, obawiając się wysokich kar finansowych. Tymczasem mogą oni wyciąć bez zezwolenia większość gatunków drzew znajdujących się na ich terenie. W niektórych przypadkach nadal będą musieli jednak uzyskać formalną zgodę lub pozwolenia na wycinkę. Dotyczy to przede wszystkim drzew znajdujących się na terenach objętych ochroną. Potrzeba uzyskania pozwolenia na wycinkę drzew pojawia się również wtedy, kiedy drzewo wycina się w celu prowadzenia działalności gospodarczej.

Kiedy wycinka drzew bez pozwolenia jest legalna?

Zasady wycinania drzew na działce bez zezwolenia określa Ustawa o ochronie przyrody. Wynika z niej, że zezwolenie nie jest konieczne przy usuwania drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza określonej wartości dla poszczególnych gatunków. Dla przykładu — dla gatunków drzew takich jak topola, wierzba, klin jesionolistny i klon srebrzysty, obwód pnia nie może przekroczyć 80 cm. Z kolei kasztanowiec zwyczajny, robinia akacjowa oraz platan klonolistny nie może mieć pnia o obwodzie większym niż 65 cm. W przypadku pozostałych gatunków drzew ten wymiar nie może przekraczać 50 cm. Zapraszamy do poznania naszych usług asenizacjisprzedaż drewna kominkowego.