Usługi asenizacyjne - Wrocław

Usługi asenizacyjne, świadczone przez naszą firmę, obejmują wywóz nieczystości komunalnych i przemysłowych ze zbiorników odpływowych i bezodpływowych.

Asenizację wykonujemy dla:

  • firm,
  • instytucji,
  • zakładów przemysłowych, w tym z zakładowych oczyszczalni ścieków,
  • gospodarstw rolnych.

Wywóz nieczystości płynnych wymaga zastosowania specjalnych pojazdów i urządzeń. Firma świadcząca usługi w tym zakresie musi zadbać także o ich stan techniczny i sanitarny. Zbiorniki, w które wyposażono pojazdy, muszą być czyste i szczelne, aby zagwarantować bezpieczny i ekologiczny odbiór i przewóz nieczystości w stanie ciekłym. Transport szamba odbywa się do punktu zlewnego, skąd ścieki trafiają do oczyszczalni.

Usługi asenizacyjne obejmują również czyszczenie studni głębinowych, studzienek i opróżnianie przydomowych oczyszczalni ścieków.

Asenizacja dla firm

Zależy nam na nawiązywaniu długofalowych relacji z naszymi zleceniodawcami: małymi i dużymi firmami, instytucjami państwowymi i gospodarstwami rolnymi. Dlatego też każdego z klientów traktujemy indywidualnie, a zakres usług dopasowujemy do jego potrzeb. Oferujemy elastyczne zasady współpracy i terminowe realizowanie zleceń. W szczególnych przypadkach przy wystąpieniu zdarzeń nieprzewidzianych w umowie wykonujemy dodatkowy odbiór nieczystości.