Czy transport małego tonażu wymaga specjalnych uprawnień?

Transport to bez wątpienia usługa, która jest dziś jedną z najczęściej wykonywanych usług branżowych. Nie ma się co temu dziwić, skoro obecnie to właśnie od jakości i szybkości transportu zależy działanie bardzo wielu firm z sektora zarówno handlu, jak i usług. Jednak transport to pojęcie bardzo ogólne, ponieważ różne formy tej usługi są dostępne na rynku. My chcemy dziś zająć się transportem małego tonażu, a dokładnie tym czy wymaga on posiadania jakichś specjalnych uprawnień.

Transport małego tonażu

Czym jest transport małego tonażu, o którym chcemy dziś wspomnieć? Otóż najprościej mówiąc, jest to przewożenie ładunków różnego rodzaju, których waga nie przekracza określonego tonażu, najczęściej jest to ładunek do 4 ton. Przeważnie tego typu ładunki to produkty sypkie takie jak piasek, żwir czy szeroko rozumiany gruz. Warto również wspomnieć, że do takiego typu transportu wykorzystywane są specjalne samochody o mniejszych gabarytach, pozwalające wjechać w miejsca niedostępne dla dużych pojazdów ciężarowych. Do tego są one przystosowywane do przewożenia właśnie mniejszych gabarytowo towarów albo ich całej grupy. Trzeba także zaznaczyć, że ten rodzaj transportu jest bardzo popularny, szczególnie w kontekście tak zwanych przewozów krajowych.     

Czy jednak do takiej formy transportu potrzeba specjalnych uprawnień?

Transport małego tonażu a uprawnienia

Odpowiedź na nasze tytułowe pytanie brzmieć powinna: i tak, i nie! Pamiętać musimy, że do kierowania pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony nie wystarcza prawo jazdy kategorii B. Do tego zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140) zarobkowa forma przewozu rzeczy (dla pojazdów o DMC powyżej 3,5 t.) wymaga uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

Z drugiej strony transport, o którym dziś mówimy, nie wymaga posiadania czy ukończenia jakichś specjalnych kursów, czy szkoleń. Nie jest to również forma transportu wymagająca szczególnego rodzaju badań czy dodatkowych pozwoleń. Ważne jednak, aby transport taki był wykonywany zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi, chociażby przewozów krajowych.