Czy założenie oczyszczalni przydomowej wymaga zezwolenia?

Jest wymagane, aby każdy budynek miał zapewniony system odprowadzania ścieków. Jeden ze sposobów to przydomowa oczyszczalnia, która jest wygodna, tania w eksploatacji, bezpieczna i oczywiście ekologiczna. Dzięki niej zanieczyszczenia znajdujące się w ściekach są poddawane naturalnym procesom biologicznym i rozkładają się do postaci prostych związków mineralnych, nieszkodliwych dla środowiska. Nie wymaga systematycznego wywożenia ścieków, co znacznie minimalizuje koszty. Jest to metoda, która w ciągu ostatnich lat staje się coraz bardziej popularna.

Jak działa przydomowa oczyszczalnia ścieków?

Przydomowa oczyszczalnia jest zbudowana z urządzeń, które usuwają ze ścieków  zanieczyszczenia chemiczne oraz biologiczne. Dzięki temu otrzymujemy wodę, która nie szkodzi środowisku i może być używana na przykład do podlania ogrodu.

Na cały proces składają się trzy etapy. W pierwszej kolejności cząstki stałe zostają oddzielone, co powoduje opadanie cięższych elementów na dno zbiornika. Następuje beztlenowy rozkład ścieków oraz zawartych w nich związków organicznych. Finalnie oczyszczone ścieki zostają odprowadzone. Raz na jakiś czas oczywiście zbiornik z odpadami wymaga opróżnienia. Oferujemy usługi asenizacyjne, dzięki którym transport nieczystości przebiegnie sprawnie, bezpiecznie i szybko. Dysponujemy samochodami asenizacyjnymi o pojemności do 20 metrów sześciennych i skutecznie opróżniamy przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Zezwolenie na przydomową oczyszczalnię

Przydomowe oczyszczalnie ścieków o wydajności do 7,5 m³ na dobę nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę. Konieczne jest jednak zgłoszenie w starostwie zamiaru rozpoczęcia ich budowy. Podstawowe dokumenty wymagane przy składaniu zawiadomienia o zamiarze budowy przydomowej oczyszczalni ścieków to oświadczenie o prawie dysponowania gruntem, mapka geodezyjna z naniesioną lokalizacją oczyszczalni oraz projekt techniczny urządzeń – może to być dokumentacja techniczna wydana przez producenta oczyszczalni. Jeżeli po upływie trzydziestu dni urząd nie dostarczy negatywnej decyzji, można rozpocząć budowę oczyszczalni.

Jeśli pojawi się potrzeba, aby dostarczyć dodatkowe dokumenty, urząd zgłosi to do inwestora. Jeśli dla terenu, na którym ma być budowana oczyszczalnia, uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, powinniśmy najpierw dowiedzieć się, czy nie ma w nim postanowień, które nakazują przyłączenie się do sieci wodno-kanalizacyjnej. Zwykle przydomowej oczyszczalni ścieków nie można wybudować na terenach objętych siecią kanalizacyjną.