Jak bezpiecznie transportować materiały sypkie?

Transport materiałów sypkich w większości przypadków obejmuje takie surowce jak piasek, żwir i gruz. Najczęściej oferowany jest przez firmy, świadczące usługi transportowe w zakresie transportu małego tonażu i zajmujące się przewozem ładunków do 4 ton. Bezpieczny przewóz piasku i gruzu wymaga nie tylko dysponowania odpowiednim sprzętem, ale także przestrzegania przepisów BHP i regulacji prawnych. Warto w tej kwestii zaufać doświadczonemu usługodawcy.

  1. Przestrzeganie dopuszczalnej ładowności pojazdu. Najważniejszą zasadą BHP dla usług transportowych w branży budowlanych materiałów sypkich jest przestrzeganie dopuszczalnych norm w zakresie ładowności pojazdu. Całkowita masa ładunku sypkiego nie może przekraczać dopuszczalnej ładowności, ponieważ grozi to nie tylko konsekwencjami finansowymi, ale przede wszystkim znacząco obniża poziom bezpieczeństwa pojazdu, kierowcy i samego towaru.

  2. Równomierne rozłożenie nacisku na osie pojazdu. Przewożąc materiały sypkie należy rozłożyć je w przestrzeni ładunkowej w taki sposób, aby osiągnąć równomierny nacisk na obie osie pojazdu. Towar nie może być magazynowany tylko po jednej stronie skrzyni ładunkowej lub umieszczony w sposób pozwalający na jego swobodne przemieszczenie w trakcie jazdy. Nierównomierny nacisk na osie pojazdu negatywnie wpłynie na stabilność jednostki mechanicznej.

  3. Załadowanie towaru bez ograniczania widoczności. Kolejną zasadą BHP w transporcie materiałów sypkich jest konieczność dostosowania sposobu załadunku do przepisów Ustawy o transporcie drogowym z 6 września 2001 roku. Znajdziemy w niej zapis mówiący o tym, że ładunek sypki nie może ograniczać widoczności kierowcy ani zasłaniać urządzeń sygnalizacyjnych i tablic rejestracyjnych. W praktyce oznacza to, że żwir czy gruz może wystawać poza burtę pojazdu, jeżeli widoczność kierowcy nie zostanie w ten sposób zaburzona.

  4. Wykorzystywanie specjalistycznej floty pojazdów. Usługi transportowe w zakresie przewożenia ładunków sypkich wymagają dysponowania specjalistycznymi pojazdami. Zaliczamy do nich samochody ciężarowe z przechylną skrzynią ładunkową, czyli popularne wywrotki. Nadwozie samowyładowcze może być tylno- lub boczno-zsypowe. Samochód musi być sprawny technicznie, wyposażony w działającą instalację oświetleniową oraz zabezpieczony przed samozapłonem ładunku. Pojazdy muszą być także obsługiwane przez wykwalifikowany personel. Przewóz ładunków powyżej 3.5 tony wymaga posiadania prawa jazdy kategorii B+E.

  5. Prawidłowe zabezpieczenie ładunku na pojeździe. Budowlane ładunki sypkie w większości przypadków przewozi się luzem, choć dopuszczalne jest ich umieszczenie w skrzyniach transportowych. W pierwszym przypadku konieczne jest umiejętne zabezpieczenie ładunku, aby w trakcie przewozu nie wydostawał się on poza skrzynię ładunkową. W tym celu stosuje się plandeki zasłaniające, mocowane do haków. Plandeka zabezpieczająca ochroni towar nie tylko przed niekontrolowanym wysypaniem się, ale także częściowo przed zawilgoceniem.