Jak wyposażone są samochody asenizacyjne?

Samochody asenizacyjne to pojazdy ciężarowe, które są wykorzystywane do wywozu nieczystości ciekłych, czyli fekaliów i ścieków z szamb bezodpływowych do punktów zlewnych. W języku potocznym takie samochody nazywane są szambiarkami, szambowozami lub ze względu na charakterystyczny kształt zbiornika – pszczółkami. Niektóre pojazdy asenizacyjne dzięki dodatkowemu wyposażeniu służą również do usuwania awarii powstałych w sieciach kanalizacyjnych i pomagają udrażniać rury.

Samochody asenizacyjne składają się z podwozia pojazdu ciężarowego oraz przyczepy lub naczepy. Ich podstawowe wyposażenie to:

  • zbiornik, nazywany też cysterną, w którego najniższej części znajduje się otwór czerpalno – spustowy wraz z zaworem zasuwowym, zaś od góry zaopatrzony jest w szczelnie zamknięty właz;
  • kompresor, który napędzany jest zazwyczaj przez silnik pojazdu dzięki użyciu przystawki odbioru mocy;
  • przewód ssawno – spustowy o średnicy około 10 centymetrów, charakteryzujący się elastycznością, zakończony szybkozłączem.

Jak działają samochody asenizacyjne?

Wywóz nieczystości płynnych jest realizowany przez pracowników naszej firmy przy użyciu pojazdów asenizacyjnych dzięki prostemu i niezwykle praktycznemu mechanizmowi działania elementów wyposażenia tych samochodów. Kompresor wytwarza podciśnienie, dzięki któremu nieczystości są zasysane z szamba do zbiornika. Odpowiednia średnica przewodu ssawno – spustowego umożliwia zassanie nawet frakcji stałych. Po przyjeździe do punktu zlewnego zbiornik opróżniany jest pod wpływem nadciśnienia wytworzonego przez pompę lub dzięki użyciu sił grawitacji – wówczas zbiornik ustawiany jest po prostu pochyło na podwoziu samochodu.

Gdzie potrzebne są usługi asenizacyjne?

Nasze usługi wywozu nieczystości płynnych świadczymy dla gospodarstw, w których działają przydomowe szamba lub przydomowe oczyszczalnie ścieków, a także dla zakładów produkcyjnych, zakładowych oczyszczalni ścieków oraz gospodarstw rolnych. Usługi asenizacyjne potrzebne są wszędzie tam, gdzie nie zamontowano odpowiedniej kanalizacji lub nastąpiła jej awaria.