Różnice między szambem a oczyszczalnią przydomową

W sytuacji, gdy nie mamy możliwości przyłączenia budynku do miejskiej sieci kanalizacji, pozostaje postawić na jedno z dwóch rozwiązań – szambo lub przydomową oczyszczalnię. Czym różnią się te dwa rozwiązania?

Szambo

Jednym z klasycznych rozwiązań, wciąż chętnie stosowanych przy domach i gospodarstwach jest szambo. Jest to nic innego jak zbiornik, który jest montowany w obrębie działki pod powierzchnią gruntu. Do niego siecią rur spływają odpady komunalne. Kolejno nieczystości należy wybrać, czym zajmują się odpowiednie firmy. Podjeżdża samochód asenizacyjny od firmy Eko Roman i przez specjalną rurę wybiera zawartość zbiornika. To jak często tego rodzaju usługa powinna być zlecona, zależy od wielkości zbiornika oraz produktywności gospodarstwa. Nie wymaga ono specjalnych zgód, jest tanie w utrzymaniu, a po zamontowaniu czujek otrzymuje się informacje na temat stanu zapełnienia szamba.

Przydomowa oczyszczalnia

Alternatywą dla szamba jest przydomowa oczyszczalnia ścieków. Jest to nic innego jak rozwiązanie, które ma na celu utylizowanie ścieków. Wymaga jednak spełniania szeregu regulacji jak m.in. odległość od źródeł wody pitnej czy działki sąsiada. Inwestycja ta jest też o wiele droższa. Nie wymaga jednak tak częstych wizyt firm asenizacyjnych, choć oczyszczanie przydomowych oczyszczalni z nieczystości również powinno być przeprowadzane, choć o wiele rzadziej niż w przypadku szamba. Zasada działania rozmaitych rodzajów rozwiązania jest różna, choć skutek jest taki sam. Ścieki rurami doprowadzane są do zbiorników, w których są neutralizowane (przy udziela bakterii lub roślin) i jako bezpieczne dla środowiska odprowadzane do gruntu. Wyróżnić można oczyszczalnie z osadem czynnym, gruntowo-roślinne, ze złożem biologicznym oraz z filtrem piaskowym i drenażowo-rozsączające. Oczyszczalnie należy serwisować – sprawdza się szczelność kolejnych elementów i usuwa pozostałości, które nie podlegają procesowi np. kawałków metali czy plastiku.