Wycinka drzew a przepisy BHP

W celu zapewnienia bezpieczeństwa na drogach oraz w miejscach użytkowanych publicznie niezbędne jest wykonywanie systematycznych prac porządkowych. Dotyczy to szczególnie zieleni, która wymaga docinania, a w niektórych przypadkach również wycinki. Procedury tych czynności zostały ściśle określone, aby wykonujące je pracownicy byli bezpieczni.

Zasady wycinki drzew i krzewów

Wycinka drzew i krzewów ma na celu uniknięcie niekontrolowanego rozrostu zieleni, które mogą grozić bezpieczeństwu użytkowników posesji, dróg, ale również samych nieruchomości. Zgodnie z obowiązującymi przepisami decyzję o wycince może podjąć wójt, burmistrz lub prezydent miasta, a w niektórych przypadkach również konserwator zabytków. Dotyczy to szczególnie drzew znajdujących się w jurysdykcji miejskiej, ale też przekraczających określone w prawie parametry wielkościowe lub znajdujące się na liście gatunków chronionych.

Bezpieczeństwo podczas wycinki

Wycinkę drzew wykonują na zlecenie wyspecjalizowane firmy, takie jak nasza. Jest to związane z tym, że pracownicy dokonujący wycinki są przeszkoleni nie tylko w zakresie prawidłowego wykonania wycinki, ale też znają przepisy BHP. Wycinka drzew niesie za sobą ryzyko upadku z wysokości, ryzyko uderzenia przed spadająca gałąź, ryzyko przecięcia podczas użytkowania automatycznych lub ręcznych pił oraz ryzyko wypadku ze strony przejeżdżających pojazdów, w miejscu wycinki drzew. Aby zapobiec wystąpieniu któregoś z zagrożenia należy stosować się do przepisów oraz wykonywać prace zgodnie ze wskazaniami inspektora bezpieczeństwa i higieny pracy. Przedsiębiorca, który świadczy usługi wycinki drzew oraz krzewów powinien z kolei zapewnić niezbędne środki bezpieczeństwa, specjalistyczne wyposażenie oraz środki ochronne, które zminimalizują wystąpienie zagrożenie dla zdrowia i życia pracownika.

Niezbędny sprzęt do wycinki drzew

Jak już wcześniej wspomnieliśmy bezpieczne wykonanie wycinki drzew wymaga posiadania odpowiedniego sprzętu, ale też zabezpieczenia pracownika. W przypadku tych ostatnich niezbędne jest posiadanie kasków ochronnych, rękawic, ale też w przypadku prac wysokościowych również szelek bezpieczeństwa, linek oraz karabińczyków. Nie można zapominać też o specjalistycznym obuwiu, kurtkach czy spodniach odpornych na rozdarcia przez konary drzew czy krzewów, otarcia oraz rozerwania. Prace przy wycince należy wykonywać też w specjalistycznych goglach i maskach, które skutecznie będą chronić twarz pracownika przed otarciami czy uszkodzeniami spowodowanymi powstającymi podczas wycinki odpadkami gałęzi czy konarów drzew. Zgodnie z obowiązującymi zasadami BHP pracownicy powinni być również wyposażeni w odblaskowe kamizelki zapewniające odpowiednią widoczność nawet z dalekiej odległości.