Zasady bezpieczeństwa podczas wywozu szamba

Dużym problemem, z którym borykają się wielu właścicieli domów, jest ilość produkowanych ścieków oraz to jak w bezpieczny i zgodny z przepisami sposób je odprowadzić. Usuwaniem i przewozem zawartości szamba zajmują się wyspecjalizowane firmy.

Jak właściwie zorganizować wywóz szamba?

Wywóz szamba nie należy do najprzyjemniejszych czynności. Jeśli nie ma rozwiniętej sieci kanalizacyjnej, to na posesji znajdować się powinno przydomowe szambo, które trzeba regularnie opróżniać. Warto taką czynność zlecić wyspecjalizowanej firmie, takiej jak Firma EKO ROMAN. Firmy zajmujące się wywozem nieczystości muszą posiadać odpowiednie pozwolenie na prowadzenie takiej działalności. Za pomocą odpowiedniego sprzętu i w sposób zgodny z przepisami usuwają one zawartość szamba. Po wykonaniu takiej usługi powinniśmy otrzymać stosowne dokumenty potwierdzające jej wykonanie. Brak takich dokumentów skutkuje nałożeniem przez gminę grzywny na właściciela posesji.

Jakie kłopoty mogą się pojawić przy opróżnianiu szamba?

Szamba to zbiorniki bezodpływowe, w których gromadzone są nieczystości ciekłe i stałe. Obecnie większość z nich wykonanych jest z tworzyw sztucznych. Bardzo ważną sprawą jest lokalizacja szamba. Powinno ono być zainstalowane w takim miejscu, aby był zapewniony do niego łatwy dostęp. Wąskie dojazdy stanowią nie lada problem. Kolejnym problemem może okazać się częstotliwość odbioru nieczystości oraz konieczność obecności któregoś z dorosłych domowników, który musi otworzyć bramę dojazdową. Ten problem można rozwiązać poprzez instalację w zbiorniku przewodu, którego koniec będzie wyprowadzony do granicy działki. Dzięki takiemu rozwiązaniu szambiarka będzie mogła podłączyć się do takiego przewodu bez konieczności wjazdu na posesję. Ważnym zagadnieniem jest także częstotliwość odbioru ścieków. Przepisy wymagają, aby było to ustalane adekwatnie do zużycia wody. Warto kontrolować poziom szamba montując odpowiedni czujnik.